Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att använda webbplatsen accepterar du att cookies används.   Ok

Vanliga frågor och svar för våra hyresgäster

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna vi får. Det kan vara frågor gällande inflyttning till funderingar kring slutstäd när du flyttar ut. Är det något som du saknar får du gärna kontakta oss.

Du har tillträde till din nya lägenhet kl 12. 00 den dag hyresavtalet böjrar gälla. Intraäffar denna dag en lördag, söndag eller helgdag så är det nästkommande vardag som gäller.

Övertag av nycklar samt deltagande vid besiktning sker efter överenskommelse med besiktningsman. Glöm ej att anmäla nytt elabonnemang avseende din hushållsel.

Hyran skall betalas i förskott och erläggas senast sista vardagen före varje kalendermånads början.

Felanmälan skall i första hand göras via fastighetsskötaren, se telefonnummer nedan. Får du ej tag på någon av våra fasighetsskötare kan du göra din felanmälan på vår webbplats.

Fastighetsskötare: 035 - 12 91 80

Gör en felanmälan

Vi ser att man sköter all sophantering enligt den källsortering som finns där du bor. Allt material som inte tillhör din källsortering, slänger ni på närmaste Återvinningscentral!

Tänk på att knyta soppåsen väl innan du kastar den i soptunnan!

Vi tänker på miljön och därför har man som hyresgäst ett visst antal tvättider per månad.

Städa efter nyttjande samt rengör filter i torktumlare. Respektera de tvättider som gäller!

I hyreslagen uttrycks: Det åligger hyresgästen att väl vårda lägenheten och vad som hör till denna samt vid dess nyttjande iaktta allt som fodras för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom fastigheten.

Vad gör jag om grannarna stör? Tag i första hand kontakt med Din störande granne och tala om att Du blir störd. Om grannen mot förmodan ej upphör med sitt störande, skall Du kontakta oss ohc även fasighets-/ störningsjour.

Vi försöker då gemensamt lösa problemet. Att få klagomål är allvarligt. En störande hyresgäst riskerar att förlora rätten till sin lägenhet. Vid problem som är svåra att lösa är det viktigt att Du som blivit störd antecknar vem som stör dig samt tidpunkter för störandet. Om ärendet inte kan lösas genom oss, så lämnar vi det vidare till Hyresnämnden. Vid utryckning av jour blir störande hyresgäst debiterad för kostnad av utryckning!

Jana Fastigheter förmedlar inga interna eller externa lägenhetsbyten. Om Du på egen hand hittar ett bytesobjekt skall en skriftlig ansökan göras till oss på Jana Fastigheter.

För att Du skall få hyra ut i andra hand behövs tillstånd från oss. Beaktansvärda skäl krävs för att Du skall få hyra ut lägenheten, t ex studier eller tidsbestämt arbete på annan ort. Det gäller också om du lånar ut lägenheten utan att ta ut någon hyra. Om du hyr ut i andrahand utan lov, riskerar du att förlora ditt förstahandskontrakt.

Vid andrahandsuthyrning är det Du såsom förstahandshyresgäst som ansvarar för lägenheten och att hyran betalas i tid. Om grannar störs av andrahandshyresgästen kan du som förstahandstagare uppsagd.

Vi bedömer varje ansökan för sig, vid provbo med sambo gäller uthyrning i 6 månader.

Blanketter för andrahandskontrakt och inventarielista finns att köpa i bokhandeln eller kan skrivas ut från hyresgästföreningens hemsida.

Uppsägning skall alltid ske skriftligen. Vi vill även ha in ditt hyresavtal med underskrift för uppsägning.

Uppsägningstiden är tre månader och gäller från kommande månadskifte och tre månader framåt.

Lägenheten skall vara noggrant städad och rengjord. Glöm ej balkong och förrådsutrymmen. Alla utrustningsdetaljer som hör till lägenheten såsom dörrar, hatthyllor mm skall finnas i lägenheten. Är Du osäker ring fastighetsskötaren.

Besiktning av lägenheten skall göras när lägenheten är tömd och efter överenskommelse med besiktningsman. Ring PART förvaltning för att boka slutbesitkning i god tid. 035 - 295 90 81

Samtliga nycklar som hör till lägenheten skall vara återlämnade senast kl. 12.00 på avflyttningsdagen (eller första vardagen i månaden).

Skulle Du inte fullgöra någon av skyldigheterna enligt ovan tvingas vi debitera Dig för motsvarande kostnader.

Dags för ny bostad?

Är du på jakt efter en ny lägenhet, affärslokal eller kanske en parkeringsplats? Här hittar du våra lediga objekt.

Läs mer

För våra hyresgäster

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna. Det kan vara frågor gällande inflyttning till funderingar kring slutstäd.

Läs mer

Kvarteret Giganten

Bygget av kvarteret Giganten 5 är i full gång och beräknas vara inflyttningsklart våren 2016.

Läs mer