Vanliga frågor och svar för våra hyresgäster

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna vi får. Det kan vara frågor gällande inflyttning till funderingar kring slutstäd när du flyttar ut. Är det något som du saknar får du gärna kontakta oss.

Du har tillträde till din nya lägenhet kl. 12.00 den dag hyresavtalet börjar gälla. Inträffar denna dag en lördag, söndag eller helgdag så är det nästkommande vardag som gäller. Nycklar kvitteras ut på Jana Fastigheters kontor på Hamngatan 9. Glöm inte att ta med legitimation.

Du som bor i en lägenhet ska vara folkbokförd på lägenheten. Lägenhetsnumret är en del av din adress och består av fyra siffror som visar på vilken våning och var på våningen lägenheten finns. Du kan hitta lägenhetsnumret på ditt hyresavtal.

Hyran skall betalas i förskott, senast sista vardagen före varje kalendermånads början. Behöver du en kopia av din hyresavi så hör av dig till oss på vår mail info@jana-fastigheter.se. Vill du betala din hyra på autogiro så kan du kontakta oss så skickar vi hem en blankett om autogiro till dig.

Felanmälan skall i första hand göras till våra fastighetsskötare, se telefonnummer nedan. Men det går även bra att göra en felanmälan på vår hemsida, se här nedan. Våra fastighetsskötare finns tillgängliga måndag - fredag kl.07.00-16.00. (Vid högtider/helgdagar kan ändring av tider ske.)

Övrig tid kopplas du till PART Fastighetsförvaltnng, och då är det endast akuta ärenden vi tar emot som inte kan vänta till nästkommande vardag!

Fastighetsskötare: 035 - 12 91 80

Gör en felanmälan

Bor du i en lägenhet där vi har kollektivt avtal via TELIA och du har problem med din tv-box eller router? Ring TELIA för att felanmäla på 020 - 20 20 70

Vid felanmälan av hiss ringer du fastighetsskötarna måndag - fredag. Under helgen lördag - söndag hänvisar vi till KONES hissjour 0771-50 00 00.

Har du skadedjur i din lägenhet? Kontakta Nomor 0771-122 300 och uppge din adress samt att du bor hos Jana Fastigheter.

Dina hushållsopor slängs på anvisad plats och följ sorteringen som finns i miljöhuset i just din fastighet.

Tänk på att sortera rätt, Halmstad Energi och Miljö tömmer inte tunnor där avfall slängts fel. Tänk även på att platta ihop dina kartonger och rengöra ditt glas innan du återvinner det. Tillsammans kan vi hjälpas åt att hålla ordning i våra miljöhus.

Allt material som inte tillhör din källsortering, slänger ni på närmaste återvinningsstation eller på Återvinningscentralen!

Vi tänker på miljön och därför har man som hyresgäst ett visst antal tvättider varje månad.

Tänk på att städa tvättstugan ordentligt efter dig. Ordningsregler och städtips finns uppsatt i alla våra tvättstugor.

Respektera de tvättider som gäller!

I hyreslagen uttrycks:

"När hyresgästen använder lägenheten skall han se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar som i sådan grad kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra deras bostadsmiljö att de skäligen bör tålas (störningar i boendet). Hyresgästen skall vid sin användning av lägenheten också i övrigt iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom fastigheten".

Med det innebär att du som hyresgäst under inga omständigheter, varken dag eller natt, får störa dina grannar. Speciellt kvälls- och nattetid behöver man visa särskild hänsyn och undvika att ljud från lägenheten stör kringboende grannar. Som boende i en hyresfastighet måste du däremot acceptera att du under en viss tid av dygnet hör dina grannar och att "vardagsljud" från kringboende grannar (som t.ex. ljud från en dammsugare, tvättmaskin eller lekande barn) är helt normalt.

Vad gör jag om grannarna stör? Tag i första hand kontakt med din störande granne och tala om att du blir störd. Grannen kanske själv inte är medveten om att han/hon stör dig. Om grannen mot förmodan ej upphör med sitt störande, skall du kontakta oss. Vi försöker då gemensamt lösa problemet. Att få klagomål är allvarligt och en störande hyresgäst riskerar att förlora rätten till sin lägenhet. Vid problem som är svåra att lösa är det viktigt att du som blivit störd antecknar vem som stör dig samt tidpunkter för störningarna. Om ärendet inte kan lösas genom oss, så lämnar vi det vidare till Hyresnämnden.

Förekommer störningar kvälls- och/eller nattetid ska du kontakta vår fastighets-/störningsjour. AVARN 035 - 280 21 00.

Vid utryckning av störningsjour blir störande hyresgäst debiterad för kostnad av utryckning!

Jana Fastigheter förmedlar inga interna eller externa lägenhetsbyten. Om du på egen hand hittar ett bytesobjekt skall blanketten för ansökan om lägenhetsbyte fyllas i och skickas till oss på Jana Fastigheter, Hamngatan 9, 302 43 Halmstad. För att kunna ansöka om ett lägenhetsbyte krävs det att du bott i din nuvarande lägenhet under minst 2 år. Det krävs även att du har ett beaktansvärt skäl för bytet som t.ex. ändrade familjeförhållanden eller väsentligt ändrad ekonomi.

Handläggningstid för lägenhetsbyte är ca 4 veckor från att komplett ansökan finns hos oss.

Bor du hos oss idag och vill söka en annan lägenhet inom Janas bestånd? Då gör du en ny intresseanmälan via vår hemsida och fyller i att du bor hos Jana Fastigheter idag. Vi har som krav att du ska ha bott i din nuvarande lägenhet under minst 2 år. Glöm inte att ange skälet till varför du vill byta lägenhet.

Om du vill hyra ut din lägenhet i andrahand krävs det att du har beaktansvärda skäl till att hyra ut din lägenhet samt att uthyrningen av godkänd av oss. Du måste därmed lämna in en ansökan om andrahandsuthyrning till oss. Beaktansvärda skäl kan t.ex vara studier eller tidsbestämt arbete på annan ort. Att provbo tillsammans med någon du inte tidigare bott tillsammans med anses också som en godkänd anledning att hyra ut i andrahand (dock max under 6 månader). Om du hyr ut i andrahand utan godkännande riskerar du att förlora ditt förstahandskontrakt då olovlig andrahandsuthyrning är uppsägningsgrundande. Observera att en andrahandshyregsäst aldrig har rätt att ta över lägenhetskontraktet om förstahandshyregsästen väljer att inte flytta tillbaka.

Tänk på att vid en andrahandsuthyrning är det du som förstahandshyresgäst som ansvarar för lägenheten och att hyran betalas i tid. Om grannar störs av andrahandshyresgästen kan du som förstahandshyresgäst bli uppsagd. Vid en andrahandsuthyrning ska du alltid skriva ett avtal om andrahandsuthyrning med din hyresgäst där det bl.a står hur hyran mellan er ska betalas, uppsägningstid och ev inventarielista. Blankett för andrahandskontrakt och inventarielista kan skrivas ut både från Hyresgästföreningens- och Fastighetsägarnas hemsida.

Du som är inneboende eller hyr i andra hand ska inte ange c/o i din flyttanmälan. Du ska se till att ditt namn finns på dörren och på postboxen i entren om det finns en sådan.

En uppsägning skall alltid ske skriftligen. Vill du säga upp din lägenhet vill vi därmed ha in ditt hyresavtal där du signerat uppsägningen längst ner på baksidan. Det går bra att lämna in uppsägningen personligen under våra öppettider eller att skicka den till Jana Fastigheter, Hamngatan 9, 302 43 Halmstad. Du får gärna även lägga ett mail till oss på info@jana-fastigheter.se och informera oss om att uppsägningen är på ingång och lämna dina kontaktuppgifter som telefonnummer och mailadress.

Uppsägningstiden är tre månader och gäller från kommande månadskifte och tre månader framåt.

Avflyttningsbesiktning bokar du via kontoret genom att ringa oss på 035-12 91 00 eller maila oss på info@jana-fastigheter.se. Boka gärna din tid i god tid innan. 

Vid besiktningen skall lägenheten vara noggrant städad och rengjord. Glöm ej balkong och förrådsutrymmen. Tänk på att en flyttstädning är väldigt omfattande och det krävs en ordentlig arbetsinsats och mycket tid för att städningen ska bli godkänd vid en besiktning. Kontakta gärna en städfirma för att utföra flyttstädningen åt dig, de lämnar ofta garanti på städningen om det skulle vara anmärkningar vid besiktningen. Alla utrustningsdetaljer såsom innerdörrar, hatthylla, router/tv-box och instruktionsböcker för vitvaror ska lämnas kvar i lägenheten. Är du osäker på bågot så ring fastighetsskötarna 035-12 91 80.

Är avflyttningsbesiktningen godkänd tar vi gärna dina lägenhetsnycklar och taggar direkt på plats vid besiktningen. Har du städanmärkningar som behöver åtgärdas får du lämna in nycklarna i efterhand på vårt kontor, dem ska vara inlämnade senast kl.12.00 på avflyttningsdagen.

När du flyttar ska du göra en flyttanmälan till Skatteverket (https://skatteverket.se/flytta) så att du får rätt folkbokföringsadress. Gör din anmälan i förväg eller senast en vecka efter flytten. Skatteverket sprider din nya adress till många myndigheter och företag, men vill du ha eftersändning av annan post får du beställa det hos Svensk adressändring (www.adressandring.se) mot en avgift.

Skulle du inte fullgöra någon av skyldigheterna enligt ovan kommer vi att debitera dig för motsvarande kostnader.

Här hittar du våra lediga objekt.

Lediga objekt

Letar du efter nytt kontor, affärslokal eller kanske en parkeringsplats? Här hittar du våra lediga objekt.

Läs mer

För våra hyresgäster

För våra hyresgäster

Hitta svar på de vanligaste frågorna. Det kan vara frågor gällande inflyttning till funderingar kring slutstäd.

Läs mer

Här hittar du våra lediga lägenheter

Lediga lägenheter

Söker du ny lägenhet i Halmstad? Här hittar du våra lediga lägenheter.

Läs mer