Vanliga frågor och svar för våra hyresgäster

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna vi får. Det kan vara frågor gällande inflyttning till funderingar kring slutstäd när du flyttar ut. Är det något som du saknar får du gärna kontakta oss.

Du har tillträde till din nya lägenhet kl. 12.00 den dag hyresavtalet börjar gälla. Inträffar denna dag en lördag, söndag eller helgdag så är det nästkommande vardag som gäller.

Övertag av nycklar samt deltagande vid besiktning sker efter överenskommelse med besiktningsman (PART Fastighetsförvaltning).

Du som bor i en lägenhet ska vara folkbokförd på lägenheten. Lägenhetsnumret är en del av din adress och består av fyra siffror som visar på vilken våning och var på våningen lägenheten finns. Du kan hitta lägenhetsnumret på ditt hyresavtal.

Hyran skall betalas i förskott och erläggas senast sista vardagen före varje kalendermånads början.

Vi är mån om vår personal och följer därför Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande Coronaviruset och Covid-19. Vi tar därför endast emot AKUTA serviceärenden, och hoppas att ni som hyresgäster har förståelse för detta!

Felanmälan skall i första hand göras via fastighetsskötaren, se telefonnummer nedan. Får du ej tag på någon av våra fasighetsskötare kan du göra din felanmälan på vår webbplats.

Fastighetsskötare: 035 - 12 91 80

Gör en felanmälan

Släng dina hushållsopor på anvisad plats och följ sorteringen som finns i miljöhuset i just din fastighet.

Tänk på att sortera rätt, Halmstad Energi och Miljö tömmer inte tunnor där avfall slängts fel. Tänk även på att platta ihop dina kartonger och rengöra ditt glas innan du återvinner det. Tillsammans kan vi hjälpas åt att hålla ordning i våra miljöhus.

Allt material som inte tillhör din källsortering, slänger ni på närmaste Återvinningscentral!

Vi tänker på miljön och därför har man som hyresgäst ett visst antal tvättider varje månad.

Tänk på att städa tvättstugan ordentligt efter dig. Ordningsregler och städtips finns uppsatt i alla våra tvättstugor.

Respektera de tvättider som gäller!

I hyreslagen uttrycks:

"När hyresgästen använder lägenheten skall han se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar som i sådan grad kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra deras bostadsmiljö att de skäligen bör tålas (störningar i boendet). Hyresgästen skall vid sin användning av lägenheten också i övrigt iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom fastigheten".

Som boende i en hyresfastighet får du däremot acceptera att du under en viss tid av dygnet hör dina grannar och att "vardagsljud" från kringboende grannar (som t.ex. ljud från en dammsugare, tvättmaskin eller lekande barn) är helt normalt.

Vad gör jag om grannarna stör? Tag i första hand kontakt med din störande granne och tala om att du blir störd. Grannen kanske själv inte är medveten om att hon/hon stör dig. Om grannen mot förmodan ej upphör med sitt störande, skall du kontakta oss. Vi försöker då gemensamt lösa problemet. Att få klagomål är allvarligt. En störande hyresgäst riskerar att förlora rätten till sin lägenhet. Vid problem som är svåra att lösa är det viktigt att du som blivit störd antecknar vem som stör dig samt tidpunkter för störandet. Om ärendet inte kan lösas genom oss, så lämnar vi det vidare till Hyresnämnden.

Förekommer störningar kvälls- och/eller nattetid ska du kontakta vår fastighets-/störningsjour. AVARN 035 - 280 21 00.

Vid utryckning av störningsjour blir störande hyresgäst debiterad för kostnad av utryckning!

Jana Fastigheter förmedlar inga interna eller externa lägenhetsbyten. Om du på egen hand hittar ett bytesobjekt skall blanketten för ansökan om lägenhetsbyte fyllas i och skickas till oss på Jana Fastigheter, Hamngatan 9, 302 43 Halmstad. För att kunna ansöka om ett lägenhetsbyte krävs det att du bott i din nuvarande lägenhet i minst 1 års tid. Det krävs även att du har ett beaktansvärt skäl för bytet som t.ex. ändrade familjeförhållanden eller väsentligt ändrad ekonomi.

Handläggningstid för lägenhetsbyte är ca 4 veckor från att komplett ansökan finns hos oss.

För att du skall få hyra ut i andra hand behövs tillstånd från oss. Beaktansvärda skäl krävs för att du skall få hyra ut lägenheten, t ex studier eller tidsbestämt arbete på annan ort. Det gäller också om du lånar ut lägenheten utan att ta ut någon hyra. Om du hyr ut i andrahand utan lov, riskerar du att förlora ditt förstahandskontrakt.

Vid andrahandsuthyrning är det du såsom förstahandshyresgäst som ansvarar för lägenheten och att hyran betalas i tid. Om grannar störs av andrahandshyresgästen kan du som förstahandstagare uppsagd.

Vi bedömer varje ansökan för sig, vid provbo med sambo gäller uthyrning i 6 månader.

Blanketter för andrahandskontrakt och inventarielista finns att köpa i bokhandeln eller kan skrivas ut från hyresgästföreningens hemsida.

Du som är inneboende eller hyr i andra hand ska inte ange c/o i din flyttanmälan. Du ska se till att ditt namn finns på dörren och postbox i entre om det finns en sådan.

Uppsägning skall alltid ske skriftligen. Det går bra att mejla in en uppsägning på info@jana-fastigheter.se. Vi vill även ha in ditt hyresavtal där du signerat uppsägningen längst ner på baksidan.

Uppsägningstiden är tre månader och gäller från kommande månadskifte och tre månader framåt.

När du flyttar ska du göra en flyttanmälan till Skatteverket (https://skatteverket.se/flytta) så att du får rätt folkbokföringsadress. Gör din anmälan i förväg eller senast en vecka efter flytten. Skatteverket sprider din nya adress till många myndigheter och företag, men vill du ha eftersändning av annan post får du beställa det hos Svensk adressändring (www.adressandring.se) mot en avgift.

Lägenheten skall vara noggrant städad och rengjord. Glöm ej balkong och förrådsutrymmen. Alla utrustningsdetaljer som hör till lägenheten såsom dörrar, hatthyllor mm skall finnas i lägenheten. Är du osäker ring fastighetsskötaren 035-12 91 80.

Besiktning av lägenheten skall göras när lägenheten är tömd och städad. PART Fastighetsförvaltning utför våra avflyttningsbesiktningar. Ring dem i god tid innan för att boka tid. 035-295 90 80.

Samtliga nycklar som hör till lägenheten skall vara återlämnade senast kl. 12.00 på avflyttningsdagen (eller första vardagen i månaden) dessa lämnas i samband med slutbesiktning.

Skulle du inte fullgöra någon av skyldigheterna enligt ovan kommer vi att debitera dig för motsvarande kostnader.

Lediga objekt

Är du på jakt efter ett nytt kontor, affärslokal eller kanske en parkeringsplats? Här hittar du våra lediga objekt.

Läs mer

För våra hyresgäster

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna. Det kan vara frågor gällande inflyttning till funderingar kring slutstäd.

Läs mer

Lediga lägenheter

Söker du ny lägenhet i Halmstad? Här hittar du våra lediga lägenheter.

Läs mer